Xe Điện

Chính thức giảm thuế tiêu thụ đặc biệt cho ô tô điện từ 01/03/2022

Theo quy định mới nhất vừa được Chính phủ thông qua, kể từ ngày 1/3/2022, Việt Nam sẽ chính thức giảm thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô điện chạy bằng pin.

Đây được coi là chính sách ưu đãi nhằm thu hút các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Mục đích là tạo cơ hội việc làm cho nhiều người và phát triển nhanh chóng đất nước.

Thuế tiêu thụ đặc biệt là gì? Cách tính thuế TTĐB cơ bản?

Thuế tiêu thụ đặc biệt được hiểu là loại thuế gián thu đánh vào một số hàng hóa đặc biệt, hoặc tài sản xa xỉ do các doanh nghiệp sản xuất và tiêu dùng.

Quy định mới nhất về điều chỉnh thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô điện chạy pin
Quy định mới nhất về điều chỉnh thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô điện chạy pin

Số thuế TTĐB cơ bản phải nộp = Giá tính thuế TTĐB x Tỷ lệ thuế TTĐB.

Theo đó, giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa là giá bán chưa có thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng (GTGT / GTGT).

Quốc hội thông qua việc giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô điện từ ngày 1/3/2022

Nội dung mới này đã được Quốc hội thông qua tại Luật số 03/2022 / QH15 bổ sung, sửa đổi một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu và Luật Đấu thầu. Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật Thi hành án dân sự.

Chính sách giảm thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ giúp Việt Nam sớm thu hút các nhà đầu tư nước ngoài
Chính sách giảm thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ giúp Việt Nam sớm thu hút các nhà đầu tư nước ngoài

Theo đó, Chính phủ khuyến khích phát triển ô tô điện chạy pin bằng cách điều chỉnh, giảm thuế tiêu thụ đặc biệt. Đặc biệt:
Loại ô tô điện Từ ngày 1 tháng 3 năm 2022 đến hết ngày 28 tháng 2 năm 2027 Sau ngày 1 tháng 3 năm 2027
Ô tô điện chạy pin (từ 9 chỗ ngồi trở xuống) Điều chỉnh thuế suất từ ​​25% lên 3% Thuế suất được cố định ở mức 11%.
Xe ô tô điện chạy bằng pin (từ 10 đến 16 chỗ) Điều chỉnh thuế suất từ ​​15% lên 2% Thuế suất được cố định ở mức 7%.
Xe ô tô điện chạy pin (từ 16 chỗ – 24 chỗ) Điều chỉnh thuế suất từ ​​10% lên 1% Thuế suất được cố định ở mức 4%.
Ôtô chở người và hàng hóa Điều chỉnh thuế suất từ ​​10% lên 2% Thuế suất được cố định ở mức 7%.

Cũng tại Luật này, Quốc hội sửa đổi, bổ sung 08 luật khác, đó là: Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư, Luật Đầu tư công, Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Điện lực. , Luật Doanh nghiệp, Luật Thi hành án dân sự. Văn bản có hiệu lực kể từ ngày 01/03/2022.

Quốc hội đã chính thức thông qua việc giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô điện từ ngày 1/3
Quốc hội đã chính thức thông qua việc giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô điện từ ngày 1/3

Việc điều chỉnh này nhằm bảo vệ môi trường, đón đầu xu hướng điện khí hóa của ngành ô tô. Chính sách giảm thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ giúp Việt Nam thu hút các nhà đầu tư từ các nước trong khu vực ASEAN. Từ đó tạo cơ hội cho các doanh nghiệp cũng như thị trường xe điện phát triển.

Via: luatvietnam.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button