Những kỹ năng bạn phải đưa vào lý lịch cá nhân

395 Lượt xem

Trong thị trường việc làm ngày càng tăng như hiện nay để trở thành một ứng viên nổi bật trong mắt nhà tuyển dụng bạn phải có một bản lý lịch cá nhân hoàn hảo. Vậy bạn đã biết cách khiến mình trở thành điểm sáng khi ứng tuyển chưa? Hãy tham khảo ngay cách đưa điểm mạnh của bạn vào sơ yếu lý lịch cá nhân của chúng tôi.

Những kỹ năng bạn phải đưa vào lý lịch cá nhân

Các kỹ năng và điểm mạnh chính

Sơ yếu lý lịch của bạn nên bao gồm danh sách từ 10 đến 15 kỹ năng liên kết trải nghiệm của bạn với công việc bạn đang đăng ký.

Nếu công việc bạn đang đăng ký được quảng cáo hoặc mô tả vị trí có thể cung cấp danh sách các kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết để thực hiện công việc. Nó cũng có thể cung cấp một danh sách các kỹ năng và kinh nghiệm "mong muốn". Danh sách các kỹ năng và điểm mạnh quan trọng của bạn cần phản hồi tất cả các mục trong danh sách "cần thiết" và càng nhiều mục càng tốt trong danh sách "mong muốn".

Khi kết hợp danh sách này, hãy suy nghĩ về những điều bạn đã làm hoặc đã học để làm một phần của: Công việc bạn đã có, nghiên cứu của bạn, bất kỳ vị trí công việc nào bạn đã thực hiện hay bất kỳ hoạt động tình nguyện nào bạn đã thực hiện.

Kỹ năng kỹ thuật phần mềm

Đây là danh sách ngắn về tên của phần mềm hoặc công nghệ mà bạn biết cách sử dụng. Ví dụ có thể bao gồm: Phần mềm xử lý văn bản hoặc bảng tính, ngôn ngữ lập trình. Nhưng công cụ bạn có thể dùng như máy tính tiền, EFTPOS,...

Thông tin cá nhân

Nếu bạn không có nhiều kinh nghiệm làm việc, một danh sách các thông tin cá nhân có thể là một cách khác để chứng minh rằng bạn là người thích hợp cho công việc. Những điều bạn có thể bao gồm trong phần này có thể bao gồm các cách bạn có thể chứng minh rằng bạn đáng tin cậy, trung thực, đáng tin cậy hoặc nhanh chóng để học những điều mới. Kiểm tra 8 kỹ năng công việc của chúng tôi bạn nên có trang để xem một vài điều mà các nhà tuyển dụng thường tìm kiếm. Bạn có thể bao gồm từ ba đến năm thông tin cá nhân, nhưng chắc chắn rằng bạn không bao gồm chúng thay vì các kỹ năng chính của bạn.

Trình độ giáo dục

Những kỹ năng bạn phải đưa vào lý lịch cá nhân

Trình độ giáo dục của bạn chỉ cần thể hiện trình độ học vấn cao nhất của bạn. Bạn không cần phải bao gồm kết quả của bạn, trừ khi hiển thị chúng chứng tỏ bạn phù hợp với công việc như thế nào. Nếu bạn có thể, bạn cũng nên bao gồm một vài điểm bullet liệt kê thành tích học tập của bạn (ví dụ, đội trưởng hoặc lớp trưởng, giải thưởng bạn đã thắng hoặc các nhóm bạn đã tham gia).

Lịch sử việc làm

Khi cung cấp lịch sử việc làm của bạn, hãy bắt đầu với công việc gần đây nhất của bạn và quay trở lại từ đó. Đặt tiêu đề vị trí và ngày bạn làm việc ở đó. Nếu bạn chưa từng làm việc trước đây, bạn có thể sử dụng những thứ khác để chứng minh trải nghiệm của mình, bao gồm: Kinh nghiệm làm việc bạn đã thực hiện thông qua trường học. Vị trí công việc hoặc thực tập mà bạn đã thực hiện, công việc tình nguyện bạn đã làm

Đối với mỗi công việc cung cấp một danh sách những thứ mà bạn đạt được trong khi làm việc đó, và những đóng góp quan trọng mà bạn đã thực hiện cho tổ chức. Đảm bảo rằng những thành tích và đóng góp này phù hợp với các kỹ năng và điểm mạnh chính được liệt kê trước đó trong hồ sơ của bạn.

Tài liệu tham khảo

Hồ sơ của bạn nên liệt kê hai người có thể đề xuất tích cực bạn với tư cách là một nhân viên. Lý tưởng nhất là tài liệu tham khảo của bạn sẽ là những người mà bạn đã từng làm việc trước đây. Cung cấp tên của họ, chức vụ của họ, và cách mà họ có thể liên lạc được.

Một lời chứng thực là một cách tốt để chứng minh rằng kỹ năng và kinh nghiệm của bạn là những gì người sử dụng lao động đang tìm kiếm. Nhận được lời chứng thực có thể dễ dàng như yêu cầu đồng nghiệp, giáo viên hoặc chủ nhân trước đây viết một vài câu về bạn. Lý tưởng nhất là những người bạn nhận được lời chứng thực từ cũng nên được bao gồm trong tài liệu tham khảo của bạn. Bạn có thể bao gồm bất kỳ lời chứng thực nào bạn nhận được như là một phần của lịch sử giáo dục của bạn hoặc lịch sử việc làm tình nguyện hay làm việc của bạn. Thông thường nó đủ để bao gồm một hoặc hai lời chứng thực trong hồ sơ của bạn. Bất kỳ hơn hai có thể là quá nhiều.

Sử dụng từ khóa

Rất nhiều cơ quan tuyển dụng sử dụng phần mềm quét các ứng dụng cho các từ và cụm từ khóa. Các ứng dụng không sử dụng đúng từ khóa có xu hướng tự động bị từ chối. Các từ và cụm từ chính mà phần mềm này tìm kiếm có thể bao gồm tên của: Kỹ năng, việc làm, hoạt động, trình độ chuyên môn, phần mềm, công cụ,...

Để đảm bảo hồ sơ của bạn có các từ và cụm từ chính xác, hãy kiểm tra quảng cáo việc làm và tạo danh sách các từ và cụm từ mà từ khóa đó sử dụng. Nếu bạn không có quảng cáo công việc bằng văn bản để tham chiếu, bạn có thể sử dụng công cụ tìm kiếm việc làm để tìm các quảng cáo khác cho các công việc tương tự và xem loại quảng cáo mà những quảng cáo đó sử dụng.

Khi bạn có danh sách để làm việc, hãy bắt đầu thêm các từ và cụm từ đó vào sơ yếu lý lịch của bạn. Các địa điểm tốt để thêm từ khóa bao gồm: Giới thiệu mở đầu của bạn, danh sách các kỹ năng chính của bạn, lịch sử giáo dục của bạn và lịch sử công việc của bạn.